Arcada Ekonomisk Förvaltning
 

Våra tjänster


En helhet


Vi erbjuder en helhet inom ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar.
Detta innefattar:

Tjänster

 • Kassafunktion och löpande betalningar
 • Löner och arvoden
 • Avisering av avgifter och hyror
 • Betalningspåminnelser vid behov
 • Tillsägelser och uppsägningar vid behov
 • Löpande bokföring
 • Delårsrapport
 • Årsbokslut
 • Förslag till förvaltningsberättelse och årsredovisning
 • Förslag till årsbudget
 • Tillhandahålla material till revisorer

 • Beräkning och inbetalning av fastighetsskatt och statlig inkomstskatt
 • Momsredovisning
 • Kontrolluppgifter för anställda och förtroendevalda
 • Allmän självdeklaration för föreningen
 • Förmögenhetsuppgifter för föreningens medlemmar
 • Medlems- och lägenhetsförteckning
 • Pantförskrivning
 • Myndighetsuppgifter

sitemap